Πέλαο

Δεν υπήρχε σταθμός,

Θάλασσα υπήρχε.

Και ένα αναδυόμενο αύριο.

Ευδοκία Θωμοπούλου © 2016

 

2

 

Advertisements