“ ἀναπλεύσῃ ; ”

ακρυλικό και κάρβουνο σε καμβά

1.40 x 2.10 εκ.

Ο πτωτικός άνθρωπος αγωνίζεται να βγει στο φως με το κουρασμένο σώμα της φθοράς. Η ελπίδα της κοινωνίας με το περιβάλλον του και του προσδιορισμού του χώρου, μέσα από μια ταυτότητα που αμφισβητείται, απεικονίζεται στο σάρκινο μωσαϊκό που χρωματίζεται με τον ψυχικό αγώνα. Ως αποτέλεσμα, η βίωση και αντίληψη της ύπαρξης μέσα στο χώρο και στο ευρύτερο περιβάλλον καθορίζεται εξ ολοκλήρου από το ψυχικό-πνευματικό επίπεδο, μοναδικό για κάθε άνθρωπο.

Advertisements